Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


A phase II study of five peptides combination with oxaliplatin-based chemotherapy as a first-line therapy for advanced colorectal cancer (FXV study)
作成者 : Hazama, Shoichi / Nakamura, Yusuke / Tanaka, Hiroaki / Hirakawa, Kosei / Tahara, Ko / Shimizu, Ryoichi / Ozasa, Hiroaki / Etoh, Ryuichi / Sugiura, Fumiaki / Okuno, Kiyotaka / Furuya, Takumi / Nishimura, Taku / Sakata, Koichiro / Yoshimatsu, Kazuhiko / Takenouchi, Hiroko / Tsunedomi, Ryouichi / Inoue, Yuka / Kanekiyo, Shinsuke / Shindo, Yoshitaro / Suzuki, Nobuaki / Yoshino, Shigefumi / Shinozaki, Hirokazu / Kamiya, Akira / Furukawa, Hiroyuki / Yamanaka, Takeharu / Fujita, Tomonobu / Kawakami, Yutaka / Oka, Masaaki 掲載誌名 : Journal of translational medicine 巻 : 12 号 : 1 開始ページ : 108 終了ページ : 発行日 : 2014-04-30 リポジトリID : 2014010294
アクセス件数 : 984 件 ダウンロード件数 : 0 件
Combination phase II study of weekly paclitaxel and 5'-DFUR for unresectable or recurrent gastric cancer
作成者 : Yoshino, Shigefumi / Furuya, Takumi / Shimizu, Ryoichi / Ozasa, Hiroaki / Nishimura, Taku / Fukuda, Shintaro / Kawaoka, Toru / Hazama, Shoichi / Oka, Masaaki 掲載誌名 : Anticancer research 巻 : 33 号 : 6 開始ページ : 2629 終了ページ : 2633 発行日 : 2013-06 リポジトリID : 2013010237
アクセス件数 : 848 件 ダウンロード件数 : 0 件
Prognostic Features of Colorectal Cancer in the Young Adult
作成者 : Oka, Masaaki / Uchiyama, Tetsuji / Furuya, Takumi / Inada, Akira / Suzuki, Takashi 掲載誌名 : The bulletin of the Yamaguchi Medical School 巻 : 40 号 : 1-2 開始ページ : 21 終了ページ : 27 発行日 : 1993-06 リポジトリID : A020040000103
アクセス件数 : 777 件 ダウンロード件数 : 776 件

[1]