Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Appropriate duration of driving restrictions after inappropriate therapy from implantable cardiac shock devices - Interim analysis of the Nippon Storm Study
作成者 : Noda, Takashi / Kurita, Takashi / Nitta, Takashi / Abe, Haruhiko / Watanabe, Shigeyuki / Furushima, Hiroshi / Matsumoto, Naoki / Toyoshima, Takeshi / Shimizu, Akihiko / Mitamura, Hideo / Ohe, Tohru / Aizawa, Yoshifusa 掲載誌名 : Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 巻 : 78 号 : 8 開始ページ : 1989 終了ページ : 1991 発行日 : 2014 リポジトリID : 2014010463
アクセス件数 : 576 件 ダウンロード件数 : 0 件
Current status of cardiac resynchronization therapy with defibrillators and factors influencing its prognosis in Japan
作成者 : Shimizu, Akihiko / Mihashi, Takeshi / Furushima, Hiroshi / Sekiguchi, Yukio / Manaka, Tetsuyuki / Nishii, Nobuhiro / Ueyama, Takeshi / Yokoshiki, Hisashi / Morita, Norishige / Nitta, Takashi / Okumura, Ken 掲載誌名 : Journal of arrhythmia 巻 : 29 号 : 3 開始ページ : 168 終了ページ : 174 発行日 : 2013-06 リポジトリID : 2013010480
アクセス件数 : 746 件 ダウンロード件数 : 0 件
Nippon storm study design
作成者 : Kurita, Takashi / Noda, Takashi / Nitta, Takashi / Furushima, Hiroshi / Shimizu, Akihiko / Ohe, Tohru / Aizawa, Yoshifusa / Chiba, Yasutaka 掲載誌名 : Journal of arrhythmia 巻 : 28 号 : 5 開始ページ : 277 終了ページ : 279 発行日 : 2012-10 リポジトリID : 2012011206
アクセス件数 : 1118 件 ダウンロード件数 : 0 件
Guidelines for Risks and Prevention of Sudden Cardiac Death (JCS 2010) : Digest Version
作成者 : Aizawa, Yoshifusa / Horie, Minoru / Inoue, Hiroshi / Kamakura, Shiro / Katoh, Takao / Matsuzaki, Masunori / Misaki, Takuro / Mitamura, Hideo / Murakawa, Yuji / Nitta, Takashi / Ogawa, Satoshi / Okumura, Ken / Sumitomo, Naokata / Yoshinaga, Masao / Chinushi, Masaomi / Fujiki, Akira / Furushima, Hiroshi / Ikeda, Takanori / Ito, Makoto / Kuga, Keisuke / Kusano, Kengo / Niwano, Shinichi / Nohara, Ryuji / Sasaki, Shingo / Shimizu, Akihiko / Shimizu, Wataru / Shoda, Morio / Hori, Masatsugu / Nakazawa, Makoto / Sugimoto, Tsuneaki / Yamaguchi, Tetsu 掲載誌名 : Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 巻 : 76 号 : 2 開始ページ : 489 終了ページ : 507 発行日 : 2012-01-25 リポジトリID : 2012010715
アクセス件数 : 766 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]