Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Prevalence and distribution of sarcomeric gene mutations in Japanese patients with familial hypertrophic cardiomyopathy
作成者 : Otsuka, Haruna / Arimura, Takuro / Abe, Tadaaki / Kawai, Hiroya / Aizawa, Yoshiyasu / Kubo, Toru / Kitaoka, Hiroaki / Nakamura, Hiroshi / Nakamura, Kazufumi / Okamoto, Hiroshi / Ichida, Fukiko / Ayusawa, Mamoru / Nunoda, Shinichi / Isobe, Mitsuaki / Matsuzaki, Masunori / L. Doi, Yoshinori / Fukuda, Keiichi / Sasaoka, Taishi / Izumi, Toru / Ashizawa, Naoto / Kimura, Akinori 掲載誌名 : Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 巻 : 76 号 : 2 開始ページ : 453 終了ページ : 461 発行日 : 2012 リポジトリID : 2011010342
アクセス件数 : 970 件 ダウンロード件数 : 0 件
Resveratrol prevents the development of abdominal aortic aneurysm through attenuation of inflammation, oxidative stress, and neovascularization
作成者 : Kaneko, Hidehiro / Anzai, Toshihisa / Morisawa, Maho / Kohno, Takashi / Nagai, Toshiyuki / Anzai, Atsushi / Takahashi, Toshiyuki / Shimoda, Masayuki / Sasaki, Aya / Maekawa, Yuichiro / Yoshimura, Koichi / Aoki, Hiroki / Tsubota, Kazuo / Yoshikawa, Tsutomu / Okada, Yasunori / Ogawa, Satoshi / Fukuda, Keiichi 掲載誌名 : Atherosclerosis 巻 : 217 号 : 2 開始ページ : 350 終了ページ : 357 発行日 : 2011-08 リポジトリID : 2011010200
アクセス件数 : 799 件 ダウンロード件数 : 0 件
Role of vascular endothelial growth factor-A in development of abdominal aortic aneurysm
作成者 : Kaneko, Hidehiro / Anzai, Toshihisa / Takahashi, Toshiyuki / Kohno, Takashi / Shimoda, Masayuki / Sasaki, Aya / Shimizu, Hideyuki / Nagai, Toshiyuki / Maekawa, Yuichiro / Yoshimura, Koichi / Aoki, Hiroki / Yoshikawa, Tsutomu / Okada, Yasunori / Yozu, Ryohei / Ogawa, Satoshi / Fukuda, Keiichi 掲載誌名 : Cardiovascular Research 巻 : 91 号 : 2 開始ページ : 358 終了ページ : 367 発行日 : 2011-07-15 リポジトリID : 2011010242
アクセス件数 : 725 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]