Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Neovascular niche for human myeloma cells in immunodeficient mouse bone
作成者 : Iriuchishima, Hirono / Takubo, Keiyo / Miyakawa, Yoshitaka / Nakamura-Ishizu, Ayako / Miyauchi, Yoshiteru / Fujita, Nobuyuki / Miyamoto, Kana / Miyamoto, Takeshi / Ikeda, Eiji / Kizaki, Masahiro / Nojima, yoshihisa / Suda, Toshio 掲載誌名 : PloS one 巻 : 7 号 : 2 開始ページ : Article number e30557 終了ページ : 発行日 : 2012-02-07 リポジトリID : 2011010399
アクセス件数 : 774 件 ダウンロード件数 : 0 件
Whole-genome sequencing of sake yeast Saccharomyces cerevisiae Kyokai no.7
作成者 : Akao, Takeshi / Yashiro, Isao / Hosoyama, Akira / Kitagaki, Hiroshi / Horikawa, Hiroshi / Watanabe, Daisuke / Akada, Rinji / Ando, Yoshinori / Harashima, Satoshi / Inoue, Toyohisa / Inoue, Yoshiharu / Kajiwara, Susumu / Kitamoto, Katsuhiko / Kitamoto, Noriyuki / Kobayashi, Osamu / Kuhara, Satoru / Masubuchi, Takashi / Mizoguchi, Haruhiko / Nakao, Yoshihiro / Nakazato, Atsumi / Namise, Masahiro / Oba, Takahiro / Ogata, Tomoo / Ohta, Akinori / Sato, Masahide / Shibasaki, Seiji / Takatsume, Yoshifumi / Tanimoto, Shota / Tsuboi, Hirokazu / Nishimura, Akira / Yoda, Koji / Ishikawa, Takeaki / Iwashita, Kazuhiro / Fujita, Nobuyuki / Shimoi, Hitoshi 掲載誌名 : DNA research : an international journal for rapid publication of reports on genes and genomes 巻 : 18 号 : 6 開始ページ : 423 終了ページ : 434 発行日 : 2011-12 リポジトリID : 2011010297
アクセス件数 : 1049 件 ダウンロード件数 : 949 件

[1]