Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Detection of bat coronaviruses from Miniopterus fuliginosus in Japan
作成者 : Shirato, Kazuya / Maeda, Ken / Tsuda, Shumpei / Suzuki, Kazuo / Watanabe, Shumpei / Shimoda, Hiroshi / Ueda, Naoya / Iha, Koichiro / Taniguchi, Satosho / Kyuwa, Shigeru / Endoh, Daiji / Matsuyama, Shutoku / Kurane, Ichiro / Saijo, Masayuki / Morikawa, Shigeru / Yoshikawa, Yasuhiro / Akashi, Hiroomi / Mizutani, Tetsuya 掲載誌名 : Virus genes 巻 : 44 号 : 1 開始ページ : 40 終了ページ : 44 発行日 : 2012-02 リポジトリID : 2012010521
アクセス件数 : 889 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]