Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


The first identification and retrospective study of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Japan
作成者 : Takahashi, Toru / Maeda, Ken / Suzuki, Tadaki / Ishido, Aki / Shigeoka, Toru / Tominaga, Takayuki / Kamei, Toshiaki / Honda, Masahiro / Ninomiya, Daisuke / Sakai, Takenori / Senba, Takanori / Kaneyuki, Shozo / Sakaguchi, Shota / Sato, Akira / Hosokawa, Takanori / Kawabe, Yojiro / Kurihara, Shintaro / Izumikawa, Koichi / Kono, Shigeru / Azuma, Taichi / Suemori, Koichiro / Yasukawa, Masaki / Mizutani, Tetsuya / Omatsu, Tsutomu / Katayama, Yukie / Miyahara, Masaharu / Ijuin, Masahito / Doi, Kazuko / Okuda, Masaru / Umeki, Kazunori / Saito, Tomoya / Fukushima, Kazuko / Nakajima, Kensuke / Yoshikawa, Tomoki / Tani, Hideki / Fukushi, Shuetsu / Fukuma, Aiko / Ogata, Momoko / Shimojima, Masayuki / Nakajima, Noriko / Nagata, Noriyo / Katano, Harutaka / Fukumoto, Hitomi / Sato, Yuko / Hasegawa, Hideki / Yamagishi, Takuya / Oishi, Kazunori / Kurane, Ichiro / Morikawa, Shigeru / Saijo, Masayuki 掲載誌名 : Journal of infectious diseases 巻 : 209 号 : 6 開始ページ : 816 終了ページ : 827 発行日 : 2014-03 リポジトリID : 2014010442
アクセス件数 : 863 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]