Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Impact of gender on the prognosis of patients with nonvalvular atrial fibrillation
作成者 : Inoue, Hiroshi / Atarashi, Hirotsugu / Okumura, Ken / Yamashita, Takeshi / Origasa, Hideki / Kumagai, Naoko / Sakurai, Masayuki / Kawamura, Yuichiro / Kubota, Isao / Matsumoto, Kazuo / Kaneko, Yoshiaki / Ogawa, Satoshi / Aizawa, Yoshifusa / Chinushi, Masaomi / Kodama, Itsuo / Watanabe, Eiichi / Koretsune, Yukihiro / Okuyama, Yuji / Shimizu, Akihiko / Igawa, Osamu / Bando, Shigenobu / Fukatani, Masahiko / Saikawa, Tetsunori / Chishaki, Akiko 掲載誌名 : American Journal of Cardiology 巻 : 113 号 : 6 開始ページ : 957 終了ページ : 962 発行日 : 2014-03-15 リポジトリID : 2014010129
アクセス件数 : 741 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]