Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


An outcome measure for patients with cervical myelopathy : The Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire (JOACMEQ) : An average score of healthy volunteers
作成者 : Tanaka, Nobuhiro / Konno, Shin-ichi / Takeshita, Katsushi / Fukui, Mitsuru / Takahashi, Kazuhisa / Chiba, Kazuhiro / Miyamoto, Masabumi / Matsumoto, Morio / Kasai, Yuichi / Kanamori, Masahiko / Matsunaga, Shunji / Hosono, Noboru / Kanchiku, Tsukasa / Taneichi, Hiroshi / Hashizume, Hiroshi / Kanayama, Masahiro / Shimizu, Takachika / Kawakami, Mamoru 掲載誌名 : Journal of Orthopaedic Science 巻 : 19 号 : 1 開始ページ : 33 終了ページ : 48 発行日 : 2014-01 リポジトリID : 2014010290
アクセス件数 : 410 件 ダウンロード件数 : 0 件
A genome-wide sib-pair linkage analysis of ossification of the posterior longitudinal ligament of the spine
作成者 : Karasugi, Tatsuki / Nakajima, Masahiro / Ikari, Katsunori / Tsuji, Takashi / Matsumoto, Morio / Chiba, Kazuhiro / Uchida, Kenzo / Kawaguchi, Yoshiharu / Mizuta, Hiroshi / Ogata, Naoshi / Iwasaki, Motoki / Maeda, Shingo / Numasawa, Takuya / Abumi, Kuniyoshi / Kato, Tsuyoshi / Ozawa, Hiroshi / Taguchi, Toshihiko / Kaito, Takashi / Neo, Masashi / Yamazaki, Masashi / Tadokoro, Nobuaki / Yoshida, Munehito / Nakahara, Shinnosuke / Endo, Kenji / Imagama, Shiro / Demura, Satoru / Sato, Kimiaki / Seichi, Atsushi / Ichimura, Shoichi / Watanabe, Masahiko / Watanabe, Kei / Nakamura, Yutaka / Mori, Kanji / Baba, Hisatoshi / Toyama, Yoshiaki / Ikegawa, Shiro 掲載誌名 : Journal of Bone and Mineral Metabolism 巻 : 31 号 : 2 開始ページ : 136 終了ページ : 143 発行日 : 2013-03 リポジトリID : 2014010170
アクセス件数 : 430 件 ダウンロード件数 : 0 件
Neurological complications of cervical laminoplasty for patients with ossification of the posterior longitudinal ligament-a multi-institutional retrospective study
作成者 : Seichi, Atsushi / Hoshino, Yuichi / Kimura, Atsushi / Nakahara, Shinnosuke / Watanabe, Masahiko / Kato, Tsuyoshi / Ono, Atsushi / Kotani, Yoshihisa / Mitsukawa, Mamoru / Ijiri, Kosei / Kawahara, Norio / Inami, Satoshi / Chikuda, Hirotaka / Takeshita, Katsushi / Nakagawa, Yukihiro / Taguchi, Toshihiko / Yamazaki, Masashi / Endo, Kenji / Sakaura, Hironobu / Uchida, Kenzo / Kawaguchi, Yoshiharu / Neo, Masashi / Takahashi, Masahito / Harimaya, Katsumi / Hosoe, Hideo / Imagama, Shiro / Taniguchi, Shinichiro / Ito, Takui / Kaito, Takashi / Chiba, Kazuhiro / Matsumoto, Morio / Toyama, Yoshiaki 掲載誌名 : Spine 巻 : 36 号 : 15 開始ページ : E998 終了ページ : E1003 発行日 : 2011-07-01 リポジトリID : 2012011296
アクセス件数 : 671 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]