Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Timeline for development of autologous bone marrow infusion (ABMi) therapy and perspective for future stem cell therapy
作成者 : Terai, Shuji / Tanimoto, Haruko / Maeda, Masaki / Zaitsu, Junichi / Hisanaga, Takuro / Iwamoto, Takuya / Fujisawa, Koichi / Mizunaga, Yuko / Matsumoto, Toshihiko / Urata, Yohei / Marumoto, Yoshio / Hidaka, Isao / Ishikawa, Tsuyoshi / Yokoyama, Yuichiro / Aoyama, Koji / Tsuchiya, Masako / Takami, Taro / Omori, Kaoru / Yamamoto, Naoki / Segawa, Makoto / Uchida, Koichi / Yamasaki, Takahiro / Okita, Kiwamu / Sakaida, Isao 掲載誌名 : Journal of gastroenterology 巻 : 号 : 開始ページ : 終了ページ : 発行日 : 2012-04-05 リポジトリID : 2012010108
アクセス件数 : 897 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]