Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Impact of gender on the prognosis of patients with nonvalvular atrial fibrillation
作成者 : Inoue, Hiroshi / Atarashi, Hirotsugu / Okumura, Ken / Yamashita, Takeshi / Origasa, Hideki / Kumagai, Naoko / Sakurai, Masayuki / Kawamura, Yuichiro / Kubota, Isao / Matsumoto, Kazuo / Kaneko, Yoshiaki / Ogawa, Satoshi / Aizawa, Yoshifusa / Chinushi, Masaomi / Kodama, Itsuo / Watanabe, Eiichi / Koretsune, Yukihiro / Okuyama, Yuji / Shimizu, Akihiko / Igawa, Osamu / Bando, Shigenobu / Fukatani, Masahiko / Saikawa, Tetsunori / Chishaki, Akiko 掲載誌名 : American Journal of Cardiology 巻 : 113 号 : 6 開始ページ : 957 終了ページ : 962 発行日 : 2014-03-15 リポジトリID : 2014010129
アクセス件数 : 702 件 ダウンロード件数 : 0 件
Appropriate duration of driving restrictions after inappropriate therapy from implantable cardiac shock devices - Interim analysis of the Nippon Storm Study
作成者 : Noda, Takashi / Kurita, Takashi / Nitta, Takashi / Abe, Haruhiko / Watanabe, Shigeyuki / Furushima, Hiroshi / Matsumoto, Naoki / Toyoshima, Takeshi / Shimizu, Akihiko / Mitamura, Hideo / Ohe, Tohru / Aizawa, Yoshifusa 掲載誌名 : Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 巻 : 78 号 : 8 開始ページ : 1989 終了ページ : 1991 発行日 : 2014 リポジトリID : 2014010463
アクセス件数 : 576 件 ダウンロード件数 : 0 件
Guidelines for non-pharmacotherapy of cardiac arrhythmias (JCS 2011) : Digest version
作成者 : Okumura, Ken / Aizawa, Yoshifusa / Aonuma, Kazutaka / Hagiwara, Nobuhisa / Isobe, Fumitaka / Katoh, Takao / Matsumoto, Kazuo / Murakawa, Yuji / Nitta, Takashi / Ohnishi, Satoshi / Shimizu, Akihiko / Hirao, Kenzo / Ishikawa, Toshiyuki / Iwa, Toru / Kurita, Takashi / Kusano, Kengo / Nakamura, Yoshihide / Nakazato, Yuji / Niwano, Shinichi / Sasaki, Shingo / Shiga, Tsuyoshi / Shoda, Morio / Sumitomo, Naokata / Umemura, Jun / Kasanuki, Hiroshi / Kimura, Takeshi / Kodama, Itsuo / Ohe, Tohru / Tanaka, Shigeo 掲載誌名 : Circulation Journal 巻 : 77 号 : 1 開始ページ : 249 終了ページ : 274 発行日 : 2012-12-25 リポジトリID : 2013010704
アクセス件数 : 711 件 ダウンロード件数 : 0 件
Nippon storm study design
作成者 : Kurita, Takashi / Noda, Takashi / Nitta, Takashi / Furushima, Hiroshi / Shimizu, Akihiko / Ohe, Tohru / Aizawa, Yoshifusa / Chiba, Yasutaka 掲載誌名 : Journal of arrhythmia 巻 : 28 号 : 5 開始ページ : 277 終了ページ : 279 発行日 : 2012-10 リポジトリID : 2012011206
アクセス件数 : 1117 件 ダウンロード件数 : 0 件
Actual conditions of implantable defibrillation therapy over 5 years in Japan
作成者 : Shimizu, Akihiko / Nitta, Takashi / Kurita, Takashi / Imai, Imai / Kobayashi, Yoshinori / Soejima, Kyouko / Niwano, Shinnichi / Watanabe, Shigeyuki / Abe, Harushiko / Aizawa, Yoshifusa / Okumura, Ken 掲載誌名 : Journal of arrhythmia 巻 : 28 号 : 5 開始ページ : 263 終了ページ : 272 発行日 : 2012-10 リポジトリID : 2012011046
アクセス件数 : 699 件 ダウンロード件数 : 0 件
Guidelines for Risks and Prevention of Sudden Cardiac Death (JCS 2010) : Digest Version
作成者 : Aizawa, Yoshifusa / Horie, Minoru / Inoue, Hiroshi / Kamakura, Shiro / Katoh, Takao / Matsuzaki, Masunori / Misaki, Takuro / Mitamura, Hideo / Murakawa, Yuji / Nitta, Takashi / Ogawa, Satoshi / Okumura, Ken / Sumitomo, Naokata / Yoshinaga, Masao / Chinushi, Masaomi / Fujiki, Akira / Furushima, Hiroshi / Ikeda, Takanori / Ito, Makoto / Kuga, Keisuke / Kusano, Kengo / Niwano, Shinichi / Nohara, Ryuji / Sasaki, Shingo / Shimizu, Akihiko / Shimizu, Wataru / Shoda, Morio / Hori, Masatsugu / Nakazawa, Makoto / Sugimoto, Tsuneaki / Yamaguchi, Tetsu 掲載誌名 : Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 巻 : 76 号 : 2 開始ページ : 489 終了ページ : 507 発行日 : 2012-01-25 リポジトリID : 2012010715
アクセス件数 : 765 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]